เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) Vertex GS50

22,000.00 ฿ 16,900.00 ฿

 • การนำเสนอภาพผ่านระบบ Wireless
  นำภาพเข้าสู้ Computer ด้วยระบบ Wireless สามารถแสดงภาพ บนระบบ Computer และสามารถควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอ
 • On Board Annotation
  สามารถเขียนคำอธิบายประกอบและควบคุมได้ด้วย USB Mouse
 • USB Camera
  สามารถใช้งานในโหมด USB Camera เพื่อทดแทนกล้องในการ ประชุมออนไลน์
 • บันทึกภาพและวิดีโอได้สะดวกและรวดเร็ว
  สามารบันทึกภาพที่นำเสนอในรูปแบบของไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอได้ ด้วยปุ่มบนแผงควบคุมบนตัวเครื่อง
Download Brochure