เกี่ยวกับเรา

  • เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์, จอ LED, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, ชุดประชุม, เครื่องเสียง, TV Wall , วางระบบห้องประชุม, วางระบบห้องห้องเรียน, ระบบประชุมทางไกล พร้อมติดตั้ง และจอรับภาพทุกประเภท ครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความเชียวชาญเฉพาะทาง พร้อมบริการหลังการขายที่ครบครัน เราเริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2546  โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัทฯ  ว่า เราจะดำเนินธุรกิจโดยเน้น การดูแล และการให้บริการ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของเราเป็นสำคัญ ด้วยคุณภาพของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้ใช้ทั่วโลก ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี โดยมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาตลอดเวลา รวมถึงการบริการหลังการขายและการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ดีเยี่ยม จนได้รับรางวัล Panasonic / Epson  Best Seller Of The Year 2004 – ปัจจุบัน
  • ด้วยรูปแบบการดำเนินงานของบริษัทขนาดย่อม แต่ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ ทำให้การตัดสินใจ และการทำงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สินค้าและบริการจึงเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ เราจึงเติบโตแบบก้าวกระโดดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ
  • จากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์  เราไม่ได้หยุดยั้งในการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เรามีการอบรมบุคลากรของเราอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาระบบจัดการ  และการบริการที่ดีพร้อมไว้สำหรับลูกค้าของเรา