เกี่ยวกับเรา

  • เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์, จอพลาสมา, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, ชุดประชุม,เครื่องเสียง, TV Wall , วางระบบห้องประชุม วางระบบห้องห้องเรียน , ระบบประชุมทางไกล พร้อมติดตั้ง และจอรับภาพทุกประเภท ครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความเชียวชาญ เฉพาะทาง พร้อมบริการหลังการขายที่ครบครัน   เราเริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2546  โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัทฯ  ว่า เราจะดำเนินธุรกิจโดยเน้น การดูแล และการให้บริการ  เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของเราเป็นสำคัญ ด้วยคุณภาพของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้ใช้ทั่วโลก  ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี  โดยมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาตลอดเวลา รวมถึงการบริการหลังการขายและการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ดีเยี่ยม  จนได้รับรางวัล Panasonic / Epson  Best Seller Of The Year 2004- ปัจจุบัน    
  • ด้วยรูปแบบการดำเนินงานของบริษัทขนาดย่อม แต่ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ ทำให้การตัดสินใจ และการทำงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  สินค้าและบริการจึงเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ เราจึงเติบโตแบบก้าวกระโดดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เราจึงได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ
  • จากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์  เราไม่ได้หยุดยั้งในการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เรามีการอบรมบุคลากรของเราอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาระบบจัดการ  และบริการที่ดีพร้อมไว้สำหรับลูกค้าของเรา