บริการติดตั้ง วางระบบภาพและเสียง

บริการติดตั้ง วางระบบภาพและเสียงครบวงจร

บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด ให้บริการงานติดตั้งระบบภาพและเสียง โปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ระบบเสียงในห้องประชุม ระบบลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์ ทีวีวอลล์ (TV Wall) เดินสายไฟและสายสัญญาณ ร้อยท่อ โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน ประสบการณ์กว่า 20 ปี เก็บงานละเอียด เรียบร้อยทั้งระบบ

งานติดตั้งองค์กรทางภาครัฐและเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ศูนย์ประชุมสัมมนา รวมถึงหน่วยงานทั่วไป จะมีทีมดูหน้างาน เพื่อประเมินราคา ออกแบบติดตั้งตามแบบความต้องการ การใช้งานงานของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานโปรเจคเตอร์ งานเนียบ เรียบร้อย ติดตั้งที่เรา 100% ทุกงานครับ

การติดตั้งโปรเจคเตอร์

ตำแหน่งจุดติดตั้ง ควรอยู่ในจุดที่ทำให้ภาพที่ปรากฏบนจอภาพนั้น สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปเราสามารถเลือกติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ได้ 2 แบบ คือ ตั้งบนโต๊ะหรือแขวนเพดาน โดยจะขึ้นอยู่รูปแบบการใช้งาน และสภาพพื้นที่ห้องที่เราจะติดตั้งใช้งาน

การตั้งบนโต๊ะ มีก็จะสะดวกในการใช้งานโปรเจคเตอร์ สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว

การติดตั้งแขวนเพดาน เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบถาวร เดินสาย เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน Just Plug and Play

การติดตั้งแบบแขวนเพดาน

ควรระมัดระวังติดให้ห่างจากระบบปรับอากาศ และระบบระบายความร้อน เพราะอาจทำให้โปรเจคเตอร์ร้อนเร็ว หรือเกิดความชื้น ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายขึ้นได้

ควรพิจารณาน้ำหนักของโปรเจคเตอร์ในการติดตั้ง หากอุปกรณ์ชุดแขวน หรือ พื้นที่รองรับไม่แข็งแรง หรือมั่นคงเพียงพอ ควรดำเนินการติดตั้งใหม่ เพราะเครื่องอาจตกหล่นทำให้เกิดความเสียหายได้

การเดินสายสัญญาณและสายไฟ ควรเดินในรางในการติดตั้ง เพื่อป้องกันสายสัญญาณ และควรใช้กล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณ จะทำให้แก้ไขได้ง่ายยิ่งขึ้น ในกรณีที่เกิดการชำรุด และเพื่อความเรียบร้อย

บริการติดตั้ง วางระบบภาพและเสียงครบวงจร (Installation Service)

สามารถโทรสอบถาม เพื่อประเมินหน้างานเบื้องต้นได้ที่ : โทร: 02-539-4564