บริการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

ศูนย์ซ่อมโปรเจคเตอร์ Epson Panasonic etc. (Authorized Service Provider)

บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด ศูนย์บริการซ่อมโปรเจคเตอร์ ครบวงจรโดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะทางมืออาชีพ ให้บริการซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ทั้งในและนอกประกัน สามารถนำเครื่องมาขอรับบริการตรวจสอบเช็ค วินิจฉัยอาการเสียได้ ทางบริษัทฯ จะวิเคราะห์ปัญหาพร้อมเสนอราคาซ่อม ในกรณีมีการเปลี่ยนอะไหล่ เช่น เมนบอร์ด (Main Board) แผ่นสร้างสัญญาณภาพ (LCD), แผ่นสร้างสัญญาณสี (Filter) หลอดภาพ (lamp) และเพาเวอร์ชัพพลาย (Power Supply) จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการเปลี่ยน

สามารถโทรสอบถาม ตรวจสอบเช็คอาการเบื้องต้นได้ที่ : (ช่างเอก)
โทร: 087-556-584402-539-4564 ต่อ 515 (ช่างเอก)