บริการให้เช่าเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ

ติดต่องานเช่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เช็คตารางเครื่องว่างได้ที่ 

คุณโอ๊ต โทร: 083-666-6522     คุณเอก โทร: 087-556-5844

โปรโมชั่น งานเช่า (ลูกค้ามารับ-ส่งคืนเครื่องเอง)

 • ความสว่าง 3,300 ANSI พิเศษ 1,000 บาท/วัน (เฉพาะเครื่อง)
 • ความสว่าง 3,600 ANSI พิเศษ 1,500 บาท/วัน (เฉพาะเครื่อง)
 • ความสว่าง 5,000 ANSI พิเศษ 3,500 บาท/วัน (เฉพาะเครื่อง)
 • ความสว่าง 5,000 ANSI Laser พิเศษ 4,500 บาท/วัน
  คม ชัด สูง WUXGA (1920×1200) pixels (เฉพาะเครื่อง)
 • ราคาเช่าจอขาตั้ง 100″ (4:3) พิเศษ 600 บาท/วัน (เฉพาะจอ)
 • ราคาเช่าจอขาตั้ง 120″ (4:3) พิเศษ 800 บาท/วัน (เฉพาะจอ)

หมายเหตุ : ลูกค้ามารับ-ส่งคืนเครื่องเองและมีการมัดจำ เครื่องละ 4,000 – 5,000 บาท

รายการเช่าแบบ Package (เหมาะสำหรับสัมมนา งานแต่ง งานเลี้ยง)

 • ความสว่าง 3,300 ANSI + จอรับภาพ 100″ = 3,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 3,600 ANSI + จอรับภาพ 120″ = 3,500 บาท/วัน
 • ความสว่าง 5,000 ANSI + จอรับภาพ 120″ = 5,500 บาท/วัน
 • ความสว่าง 5,000 ANSI + จอรับภาพ 150″ = 6,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 5,000 ANSI + จอรับภาพ 200″ = 6,500 บาท/วัน
 • ความสว่าง 5,000 ANSI Laser+ จอรับภาพ 200″ = 7,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 11,000 ANSI + จอรับภาพ 200″ = 15,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 11,000 ANSI + จอรับภาพ 300″ = 22,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 12,000 ANSI + จอรับภาพ 200″ = 17,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 12,000 ANSI + จอรับภาพ 300″ = 24,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 3,300 ANSI + จอรับภาพ 100″ = จำนวน 2 ชุด 5,500 บาท/วัน

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งเครื่อง พร้อม setup (ในเขตกรุงเทพฯ)

เช่าเฉพาะโปรเจคเตอร์ (มีเจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งเครื่องพร้อม setup (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ))

 • ความสว่าง 3,300  ANSI  ราคา 2,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 3,600  ANSI  ราคา 2,500 บาท/วัน
 • ความสว่าง 5,000  ANSI  ราคา 4,500 บาท/วัน
 • ความสว่าง 5,000  ANSI Laser ราคา 5,500 บาท/วัน
 • ความสว่าง 6,500  ANSI  ราคา 7,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 11,000 ANSI ราคา 12,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 12,000 ANSI ราคา 14,000 บาท/วัน

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งเครื่อง พร้อม setup (ในเขตกรุงเทพฯ)

เช่าเฉพาะจอรับภาพ : มีเจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งจอ พร้อม setup (ในเขตกรุงเทพฯ)

 • ขาตั้ง 70″x70″     @ ราคา 1,800 บาท/วัน
 • ขาตั้ง 100″ (4:3)  @ ราคา 1,800 บาท/วัน
 • ขาตั้ง 120″ (4:3)  @ ราคา 2,000 บาท/วัน
 • ขาตั้ง 150″ (4:3)  @ ราคา 3,000 บาท/วัน
 • ขาตั้ง 200″ (4:3)  @ ราคา 5,500 บาท/วัน
 • ขาตั้ง 300″ (4:3)  @ ราคา 10,000 บาท/วัน

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งจอ พร้อม setup (ในเขตกรุงเทพฯ)

หมายเหตุ

 • กรุณาแจ้ง ชื่อผู้ติดต่อ, วัน-เวลาและสถานที่การใช้งาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
 • กรุณาแจ้งลักษณะงานให้ทราบโดยละเอียด เพื่อการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำลูกค้าได้
 • กรุณาแจ้งความประสงค์การใช้งานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • ในการเดินทางไป Set up ต่างจังหวัด จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม

ติดต่องานเช่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธีรวัส (คุณโอ๊ต) โทร: 083-666-6522
Email : teerawat@projectorworld.co.th