โปรแกรมคำนวนระยะฉาย Projector

โปรแกรมคำนวนระยะฉาย Epson

คลิ๊กที่ภาพ Epson

โปรแกรมคำนวนระยะฉาย Panasonic

คลิ๊กที่ภาพ Panasonic

โปรแกรมคำนวนขนาดระยะฉาย Projector Epson

https://download.epson.com.sg/tdc/V2.3.2/index.html#/page/basicMode

โปรแกรมคำนวนระยะฉาย BenQ

โปรแกรมคำนวนระยะฉาย ViewSonic

โปรแกรมคำนวนระยะฉาย Projector ViewSonic

https://www.viewsonic.com/th/products/projectors/distance_calc/