โปรแกรมคำนวนระยะฉาย Projector

โปรแกรมคำนวนระยะฉาย Epson

คลิ๊กที่ภาพ Epson

โปรแกรมคำนวนระยะฉาย Panasonic

คลิ๊กที่ภาพ Panasonic

โปรแกรมคำนวนระยะฉาย BenQ

โปรแกรมคำนวนระยะฉาย ViewSonic

โปรแกรมคำนวนระยะฉาย Projector ViewSonic

https://www.viewsonic.com/th/products/projectors/distance_calc/