ผลงานกว่า 20 ปีของเรา

บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ ให้ทีมงานเราเข้าไปดูแลระบบภาพและเสียง ทั้งทางองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไป บริษัทฯมุ่งมั่นสร้างความอุ่นใจให้ทุกการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยการบริการมาตรฐาน รวดเร็ว คุณภาพสูง เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของเราเป็นสำคัญ

ส่วนหนึ่งรายชื่อลูกค้าผู้มีพระคุณของเรา

ข้อมูลติดต่อเรา:

โทร: 083-666-6546

อีเมลล์: varavut@projectorworld.co.th

Facebook: @Projectorworld456

Line@: @projectorworld

 • สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • กลุ่มบริษัทในเครือ SCG
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • สำนักงานสรรพากร
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • บริษัท  โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • สภาสถาปนิก
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
 • กลุ่มบริษัท ในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น
 • บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มบริษัท ในเครือ เบทาโกร
 • บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด
 • สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ธนาคารออมสิน
 • บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • กลุ่มบริษัท สยามเอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
 • บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • โรงเรียนนานาชาตินีสท์
 • โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์
 • ในเครือ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลสมิติเวช
 • ในเครือ โรงพยาบาลพญาไท
 • โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 • โรงแรม สวิสโฮเต็ล
 • โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์
 • ในเครือ  โรงแรม เอวัน
 • บริษัท คูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • สำนักงานเกษตรจังหวัด
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรุงเทพฯ
 • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

ทางบริษัทฯ กราบขออภัย รายชื่อลูกค้าอีกนับพันหน่วยงาน ที่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ